Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Rower metropolitalny

Rower to dziś coraz popularniejszy środek transportu. To także pewien styl życia. Z roku na rok rośnie liczba użytkowników rowerów, którzy korzystają z niego do zarówno w codziennym przemieszczaniu się, jak i w czasie wolnym, spędzając aktywnie czas.

W każdym z miast GZM indywidualnie realizowane są różnego typu działania w zakresie upowszechniania ruchu rowerowego, różna jest także ich dynamika i zakres. Wszędzie powstają nowe ścieżki rowerowe – pod tym względem jest ich najwięcej w Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Chorzowie  i Katowicach (od 95 do 40 km - stan na 2013 r.), a także w Jaworznie, gdzie wykorzystane są liczne dukty leśne. Bardzo aktywna w upowszechnianiu roweru jest również Dąbrowa Górnicza, mogąca m.in. pochwalić się opracowaniem pt. Studium Głównych Tras Rowerowych m. Dąbrowa Górnicza.

Wciąż jednak brak jest rozwiązań systemowych dla całej Metropolii „Silesia” - mając na względzie aktualność i ważność problematyki rowerowej GZM zainicjował prace nad trzema „tematami” rowerowymi.

Pierwszym zrealizowanym zadaniem było „Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM”. Zawiera ono przegląd informacji na temat realizacji polityki rowerowej w poszczególnych miastach GZM, a przede wszystkim wskazuje rekomendowane ujednolicone wytyczne, które miasta mogłyby wspólnie przyjąć – na rzecz rozwijania metropolitalnej polityki rowerowej.

Obecnie trwają prace nad analizą możliwości uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Metropolii „Silesia”. Docelowo ma być wypracowany rekomendowany model funkcjonowania systemu o zasięgu metropolitalnym wraz z propozycją rozwiązań organizacyjno-finansowych i sposobu jego zarządzania. Pobierz prezentację oraz szczegołowe opracowanie pt. Koncepcja Metropolitalnego Systemu Wypozyczalni Rowerów Publicznych (MSWRP) dla Górnoslaskiego Zwiazku Metropolitalnego (GZM)

Trzecim zadaniem jest Metropolitalne studium systemu tras rowerowych dla GZM. Opracowanie to proponuje system powiązań rowerowych o charakterze metropolitalnym, między miastami. Przyjęcie takiego wspólnego systemu stanowić będzie podstawę dla poszczególnych miast do uszczegółowienia i rozbudowywania tras rowowych na poziomie lokalnym. Końcowe rekomendacje tutaj

Co składa się na infrastrukturę rowerową? Drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy ruchu dla rowerów na jezdniach oraz śluzy, ścieżki leśne, a także drogi lokalne o niskim natężeniu ruchu samochodowego, ciągi drogowe na terenach stref zamieszkania oraz stref „30 km/h”. Niezbędnymi elementami dopełniającymi są również różnego typu urządzenia umożliwiające wygodne i bezpieczne parkowanie rowerów, zarówno na niezależnych parkingach rowerowych jak i w ramach rozwiązań węzłów przesiadkowych np. typu „zaparkuj i jedź” -

            Docelowo - niezależnie od rozwoju infrastruktury rowerowej - konieczna też będzie większa świadomość i wypracowanie bezpiecznych nawyków zarówno samych rowerzystów, jak i kierowców, którzy muszą wyczulić swą uwagę na dodatkowych uczestników ruchu oraz na powstające nowe ścieżki rowerowe bądź zmiany w organizacji ruchu.  

Górnośląski Związek Metropolitalny opracował logotyp oraz księgę znaku Metropolitalnego Systemu Rowerowego.

Przygotowana została także ksiąźkowa wersja pt. Metropolia "Silesia" na rowerach oraz Standardy rowerowe

17 marca 2016 podpisano deklarację współpracy pomiędzy GZM i Urzędem Marszałkowskim. Relacja tutaj. Prezentacja do pobrania

Górnośląski Związek Metropolitalny, w ramach realizacji metropolitalnej polityki rowerowej, rozważa stworzenie aplikacji dla rowerzystów. Aplikacja taka powinna być nowoczesnym narzędziem nawigacyjnym, umożliwiającym dostęp do bogatej bazy informacji o szlakach rowerowych, atrakcjach turystycznych i obiektach użytkowych.

 Do środowisk "rowerowych" GZM skierował ankietę w sprawie aplikacji. Wyniki ankiety w prezentacji.

21 lipca 2016 roku GZM przygotował zaproszenie do dialogu technicznego nt. Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów Publicznych. Szczegóły tutaj.

Wypozyczalnia w Katowicach - szczegóły

Rusza Gliwicki Rower Miejski

Rusza wypożyczalnia w Tychach

Standardy rowerowe opracowane przez GZM przyjęte jako standard w całym województwie!

Z Katowic do Krakowa na rowerze - Z rynku do rynku 2017

Kolejne drogi dla rowerzystów w Rudzie Śląskiej

O dobrych praktykach na Jurze

100 tysięcy wypozyczeń w Katowicach

46 stacji w Chorzowie.

5 nowych stacji w Katowicach

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a