Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

OD MIASTA DO METROPOLII - DROGI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Status: archiwalna
Kiedy: 2014-10-17
Miejsce: Katowice, Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice.
Email kontaktowy: konferencja@gzm.org.pl

Opis kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

VI Międzynarodowa Konferencja

„Od miasta do metropolii…”

 

Termin: 17 października 2014 r. godz. 9:30

Miejsce: Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, Katowice

 

Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) w dniu 17 października 2014 r. organizuje szóstą konferencję z cyklu: „Od miasta do metropolii…”, której tegoroczny podtytuł brzmi: „Drogi rozwoju gospodarczego”.

Konferencja ukierunkowana będzie na aktualne i ważne zagadnienie, jakim jest stan gospodarki i perspektywy jej rozwoju w miastach Metropolii „Silesia”.  Pretekstem do wyboru takiego tematu jest realizowany przez GZM projekt pt. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r.”.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione najważniejsze wnioski z dotychczas wykonanych prac i badań, a także omówione będą założenia ww. programu gospodarczego dla Metropolii „Silesia do 2025”. Opracowania znależć można tutaj.

Do wygłoszenia referatu wprowadzającego zaproszony został doc. inż. Jan Sucháček z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ostrawie.

Rejestracja pod adresem: konferencja@gzm.org.pl jeszcze jest możliwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji od godz. 9:00 – wstęp wolny. 

Program kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

 • 2014-10-17
  • Od miasta do metropolii

   09:00 – 09:30 REJESTRACJA
   09:30 – 10:50 SESJA I: od planowania do działania
   09:30 – 09:40 Otwarcie konferencji - powitanie gości i słowo wstępne: Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Zabrze oraz Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Świętochłowice;
   09:40 – 10:20 Podstawowe informacje nt. projektu gospodarczego pt. „Ocena kondycji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r.”:
   - wprowadzenie: Bogna Gwoździewicz, biuro GZM;
   - uzasadnienie projektu i kontekst społeczno-gospodarczy: dr Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński, dr Sławomir Sitek, Uniwersytet Śląski;
   10:20 – 10:50 Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego: prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński;
   10:50 – 11:10 PRZERWA KAWOWA
   11:10 – 12:30 SESJA II: potencjalne kierunki rozwoju gospodarczego
   11:10 – 11:50 Współczesne wyzwania rozwoju miast poprzemysłowych i obszarów metropolitalnych o dziedzictwie przemysłowym w Republice Czeskiej: doc. Ing. Jan Sucháček, VSB-Technical University, Ostrawa;
   11:50 – 12:10 Czy jeszcze da się znaleźć specjalizacje w rozwoju miast - wnioski z ekspertyzy globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii „Silesia”: Radosław Kubas, firma Deloitte;
   12:10 – 12:30 Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r.: Artur Kotliński, dr Marcin Haberla, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (na zlecenie EU-Consult);
   12:30 – 12:50 PRZERWA KAWOWA
   12:50 – 14:15 SESJA III: perspektywy rozwoju Metropolii „Silesia”
   12:50 – 14:00 Samorządowo-gospodarczy panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli wybranych głównych branż gospodarczych z obszaru Metropolii „Silesia”;
   14:00- 14:15 Dyskusja i podsumowanie konferencji;
   14:15 LUNCH
   Prowadzenie: Iwona Flanczewska-Rogalska, TVP Katowice.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a