Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Fakty i liczby

Najnowsze dane dotyczące GZM w opracowaniu GUS.

GUS opublikował dane o Metropolii za rok 2015. Opracowanie zawiera zestaw informacji statystycznych charakteryzujących m.in. potencjał społeczny, demograficzny, kulturalny i naukowy oraz uwarunkowania środowiska naturalnego obszaru aglomeracji, utworzonej przez 14 miast na prawach powiatu, funkcjonującej od 2007 r. na terenie województwa śląskiego pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM).

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a