Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

We Francji o terenach zielonych i podmiejskich lasach

Wspólna dyskusja nad wybranymi przykładami rozwiązań z zakresu zarządzania i zagospodarowania podmiejskich lasów i terenów zieleni – to jeden z głównych tematów spotkania partnerów realizujących projekt Periurban Parks. Tym razem gospodarzami spotkania byli Francuzi z Lille i Seine-Saint-Denis.

Wkróce decyzja w sprawie zakładu utylizacji odpadów

Górnośląski Związek Metropolitalny nie rezygnuje z budowy zakładu utylizacji odpadów na terenie metropolii. „Musimy rozważyć, czy projekt ten będziemy realizować w oparciu o system koncesyjny, czy też w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – podkreśla przewodniczący GZM Dawid Kostempski . O wyborze jednego z wariantów przedstawiciele miast tworzących związek zdecydują podczas obrad zgromadzenia GZM, które odbędzie się 21 czerwca br.

Nowe inwestycje w Bytomiu

W dzielnicy Rozbark intensywnie rozwijać się będzie życie kulturalne. Spektrum swojej działalności poszerzy tam Śląski Teatr Tańca, korzystając z zasobów byłej Kopalni „Rozbark”. Z kolei odwiedzający nasze miasto artyści być może zaprezentują się na plenerowej scenie, która powstanie w pobliżu parafii pw. św. Jacka. A wszystko dzięki nowym inwestycjom, na które zostały przyznane środki unijne.

Śląskie piękniejsze dzięki UE

Projekty z Województwa Śląskiego dofinansowane ze środków europejskich po raz kolejny znalazły uznanie w oczach jurorów konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich".

Międzynarodowy projekt Periurban

Przedstawiciele Metropolii „Silesia” wzięli udział w roboczym spotkaniu poświęconym udziałowi w projekcie pn. „Parki PERIURBAN – Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich”. Dzięki międzynarodowym kontaktom nastąpi wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na pograniczach obszarów miejskich.

PERIURBAN PARKS

Górnośląski Związek Metropolitalny został partnerem międzynarodowego projektu pn. „Parki PERIURBAN – Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich”.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a