Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Rekomendacje w zakresie polityki wobec parków podmiejskich

GZM, wraz z 13 partnerami z UE uczestniczył w projekcie pn. Periurban Parks – integracja miast z terenami przyrodniczymi i rolnymi, w latach 2010-2012 (przy finansowowym wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC).

Dotyczył on kwestii kreowania i zarządzania tzw. „parkami podmiejskimi”, czyli terenami przyrodniczymi powiązanymi funkcjonalnie i przestrzennie z obszarami miejskimi.

Jednym z wymiernych efektów tego Projektu było wypracowanie wspólnego stanowiska pod nazwą Policy Recommendations i jego podpisanie przez władze reprezentujące wszystkich partnerów. Ze strony Metropolii „Silesia” sygnatariuszem był Dawid Kostempski, przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Stanowisko to jest  międzynarodowym głosem adresowanym do wszystkich podmiotów - publicznych i prywatnych - odpowiedzialnych za politykę przestrzenną miast i kierunki ich rozwoju. Konieczność równoważnego rozwoju terenów zurbanizowanych i przyrodniczych, i ich wzajemna integracja jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia jakości życia i zdrowia mieszkańców miast.

Dokument w wersji oryginalnej (angielskiej) oraz jego tłumaczenie są zamieszczone na stronie GZM. Mimo, że jego treść zaprezentowana była na konferencji zamykającej Projekt we Florencji w październiku 2012 r., to jednak z uwagi na czasochłonność w pozyskaniu wszystkich 14 podpisów z 11 krajów UE, oficjalnie został on przekazany partnerom dopiero w kwietniu br.

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a