Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Projekt Periurban Parks na II konferencji Zieleń Miejska – Katowice 2012”

W dnia 21-22 czerwca br. odbyła się w Katowicach konferencja pn. „Zieleń Miejska - Katowice 2012” poświęcona problematyce publicznych terenów zieleni. Organizatorem był Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, a jednym z partnerów Górnośląski Związek Metropolitalny.

Wydarzenie to, podobnie jak w roku ubiegłym, miało wymiar międzynarodowy – uczestniczyli w niej goście z Ukrainy i Słowacji. Stronę polską reprezentowali m.in. specjaliści ds. zieleni z wydziałów zajmujących się ochroną środowiska, ekologią czy też wydziałów komunalnych z miast i gmin oraz leśnicy, architekci krajobrazu, firmy wykonawcze, a także administratorzy i zarządzający zielenią w miastach.

W pierwszym dniu konferencji poruszane były tematy związane z zarządzaniem i finansowaniem zieleni. Dzień ten był platformą wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zarządzającymi zielenią w różnych polskich miastach. Licznie przywoływane były również innowacyjne rozwiązania stosowane na świecie w zakresie kształtowania zieleni miejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przykłady wprowadzania w gęsto zabudowane przestrzenie śródmiejskie różnych form zieleni, jak np.: zadrzewione dachy, balkony, ściany pokrywane kompozycjami z mchu (mchowe grafitti), czy „ogrody kieszonkowe” (ang. pocket garden) wciśnięte w miejskie zaułki. Właścicieli jednostek pływających zainspirować mógł pokaz zdjęć barek-ogrodów cumujących w niektórych europejskich miastach.

Drugi dzień konferencji poświęcony był także tematyce podmiejskich lasów i wielko powierzchniowych terenów zieleni zwanych w skrócie „parkami podmiejskimi”. Przedstawiona została idea i przebieg projektu unijnego Periurban Parks: Poprawa Warunków Środowiskowych Na Pograniczach Obszarów Miejskich oraz niektóre dobre praktyki utrzymania i kształtowania terenów parkowych i leśnych – na podstawie dorobku uczestników projektu (14 partnerów z 11 krajów UE). Swoje doświadczenia z pilotowego wdrażania rozwiązań wypracowanych przez partnerów projektu prezentowali  przedstawiciele Lasów Miejskich Koszyce. Wizyta ta była elementem wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu Periurban Parks.  Polscy i słowaccy leśnicy wymieniali doświadczenia w zakresie sposobów ograniczania zjawiska asymilacji dzikiej zwierzyny do życia „w towarzystwie człowieka”. W odróżnieniu od przedstawicieli Nadleśnictwa Katowice, którzy od lat zmagają się z problemem dzików spacerujących po ulicach południowych dzielnic miasta, goście z Koszyc opowiadali o niedźwiedziach brunatnych buszujących w osiedlowych śmietnikach. Ponadto zieleń w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu wymaga także różnych form ochrony przed szkodnikami, które są nie tylko uciążliwe dla samych zasobów przyrodniczych, ale bywają kłopotliwe dla ludzi. W drugim dniu konferencji omawiano więc problemy związane ze zwalczaniem szkodników atakujących drzewostany.

Uzupełnieniem części merytorycznej konferencji była plenerowa prezentacja terenów utrzymywanych przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, prezentacja szkółki drzew i krzewów oraz zwiedzanie odcinka rzeki Ślepiotki w Ochojcu, zrewitalizowanej w ramach innego unijnego projektu pn. REURIS.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a