Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Ósme spotkanie projektu „Periurban Parks”

Ósme z kolei spotkanie związane z realizacją projektu „Periurban Parks” odbyło się w dniach 2 - 3 lutego br. w Brukseli.

Tym razem nie odbyło się ono w kraju jednego z partnerów lecz w miejscu, gdzie koncentrują się instytucje unijne. Tym razem bowiem - prócz bieżących prac projektowych – w programie przewidziane było wystąpienie przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej, Marko Fritz’a, a także prezentacje innych unijnych projektów o tematyce pokrewnej do  projektu Periurban Parks, tj. terenów przyrodniczych i ich wpływu na warunki zamieszkania w obszarach zurbanizowanych. Przedstawiono zatem takie projekty jak: Europscapes, SURF, Sigma4Water.

Z punktu wiedzenia realizacji samego projektu Periurban Parks podczas spotkania zaprezentowany został nowy partner z Cypru – Larnaca Development Agency, który przystąpił do projektu w zastępstwie partnera greckiego, który wystąpił z projektu z uwagi na problemy ekonomiczne.

Główna część plenarnej dyskusji poświęcona była końcowej formie dokumentu pod roboczą nazwą „Wspólna metodologia”. Nazwa ta została przyjęta jeszcze na etapie opracowywania założeń projektowych, jednakże wraz z rozwojem projektu i specyfiką poszczególnych materiałów składowych dostarczanych przez jego wszystkich 14 partnerów wynikła potrzeba modyfikacji samego tytułu, tak by możliwie adekwatnie odzwierciedlał on treść opracowywanego dokumentu.

Natomiast część robocza spotkania – realizowana w podgrupach - poświęcona była wdrażaniu projektów pilotowych przez czterech partnerów: ze Słowacji (Koszyce), Czech (Praga), Cypru (Larnaka), Włoch (Toskania). Metropolia „Silesia” wraz z partnerami z Aberdeen City Council (Wielka Brytania) oraz Saint Denis (Francja) jest tzw. partnerem wspierającym, przypisanym do słowackiego projektu pilotowego. Dotyczy on zagospodarowania dwóch parków położonych w północnej części Koszyc: Parku Moňok i Parku Bankov. Praca w grupach polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami, poddawaniu nowych pomysłów sprzyjających realizacji zadania pilotowego bądź korzystaniu z dobrych praktyk przedstawionych przez wszystkich 14 partnerów w tzw. Analizach Terytorialnych. W spotkaniu tym uczestniczył także przedstawiciel Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, służąc merytorycznym wsparciem partnerowi słowackiemu. Kolejne spotkanie planowane jest na maj – właśnie w Koszycach.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a