Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Biuletyn informacyjny projektu Periurban Parks

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej projektu Periurban Parks (Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich) dostępny jest kolejny (2) numer biuletynu informacyjnego.

W biuletynie tym mogą Państwo przeczytać o działaniach, jakie podejmują parki podmiejskie uczestniczące w projekcie oraz o sposobach rozwiązywania problemów z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania parków.

W numerze tym znajdą Państwo również osobiste opinie na temat roli parków podmiejskich wyrażane przez: Daniela Schmidtmayera Dyrektora Generalnego Słowackiej Agencji Ochrony Środowiska, Guido Podestà Prezydenta Prowincji Mediolan piastującego również stanowisko Prezesa South Milan Agricoltural Park oraz Slimane Tiera Wiceprezydenta Lille Metropole Urban Community oraz Prezesa Europejskiego Związku Metropolitalnych i Podmiejskich Terenów Naturalnych i Wiejskich FEDENATUR

Niniejszy biuletyn jest dostępny na stronie http://www.periurbanparks.eu/storage/files/4f0c68f09ea3e.pdf

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a