Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Projekt Periurban Parks niemal na półmetku

Na kolejnym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w dniach 15-16 września w Aberdeen w Szkocji, zainicjowano prace nad wdrażaniem projektów pilotowych przez partnerów ze Słowacji, Czech i Włoch.

Natomiast partner grecki chwilowo zawiesił współpracę z projektem Periurban Parks z uwagi na zawirowania gospodarcze w tym kraju. Zadaniem pozostałych partnerów jest doradztwo i współpraca z jednostkami realizującymi pilotaż.

Wciąż także kontynuowana jest dyskusja nad ostateczną formą opracowania pn. „Wspólna Metodologia”, która ma być zestawieniem tzw. dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie zarządzania podmiejskimi terenami zieleni. Zgodnie z harmonogramem prac na spotkaniu w Aberdeen powinna zostać uzgodniona jej ostateczna wersja, jako - materiału bazowego dla wdrażania projektów pilotowych. Ideą pilotażu ma być bowiem sprawdzenie, jak i na ile da się zastosować rozwiązania zawarte w tej „Metodologii”. Jednak dotychczasowe zapisy tego dokumentu nie są jeszcze zadawalające i wymagają doprecyzowania. Dalsze prace nad realizacją projektu realizowane będą drogą mailową, aż do kolejnego spotkania, przewidzianego na luty przyszłego roku.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a