Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Spotkanie w Mediolanie

Kolejne spotkanie partnerów projektu "Periurban Parks" odbyło się 26 i 27 maja, tym razem w Mediolanie.

Tym razem głównym tematem była kontynuacja prac nad dokumentem końcowym tzw. „Wspólną metodologią”. Na spotkaniu prezentowane i dyskutowane były wyniki wspólnych przemyśleń i analiz, wpracowane w ciągu ostatnich 2 miesięcy przez 7 zespołów.

W części studialnej uczestnicy spotkania zwiedzali dwa parki zgłoszone przez Region Lombardii do projektu Periurban Parks tj. Parco Nord i Parco Agricolo Sud Milano. Uczestnicy byli także gośćmi instytucji zarządzających tymi terenami oraz odwiedzili farmę ekologiczną. W najbliższym czasie prace wynikające z harmonogramu projektu realizowane będą drogą internetową.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a