Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Międzynarodowy projekt Periurban

Przedstawiciele Metropolii „Silesia” wzięli udział w roboczym spotkaniu poświęconym udziałowi w projekcie pn. „Parki PERIURBAN – Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich”. Dzięki międzynarodowym kontaktom nastąpi wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na pograniczach obszarów miejskich.

Projekt o wartości  2,2 miliona Euro jest współfinansowany ze środków programu INTERREG IVC.  Partnerem Wiodącym projektu są władze regionalne Toskanii (Włochy). W projekt zaangażowane jest 14 instytucji z 11 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują: władze lokalne, regionalne i metropolitalne, parki natury,  stowarzyszenia parków natury.

Partnerzy uczestniczący w projekcie to:

Zakres zadań partnera:

 • Region Toskanii (Włochy) – koordynator projektu
 • Lisbon Municipality (Portugalia)
 • Aberdeen City Council (Wielka Brytania)
 • Prague City Forest Park (Czechy)
 • Lille Metropolitan Natural Space Office (Francja)
 • Zografou Municipal Enterprise of Development (Grecja)
 • Vitosha Nature Park (Bułgaria)
 • The City of Košice (Słowacja)
 • Regional Government of Lombardy (Włochy)
 • Danube-Ipoly National Park Directorate (Węgry)
 • Regional Government of Andalusia, Regional Ministry for Environment (Hiszpania)
 • General Council of Seine-Saint-Denis (Francja)
 • FEDENATUR: Federation of Natural & Rural Metropolitan & Periurban spaces (Hiszpania)
 • Analiza terytorialna w oparciu o zdefiniowany model analizy (do stycznia 2011);
 • Tworzenie wspólnej metodologii rozwoju i zarządzania terenami zielonymi na pograniczach obszarów miejskich;
 • Ocena realizacji działań pilotażowych w celu weryfikacji opracowanej metodologii (akcje pilotażowe nie będą realizowane w Polsce);
 • Działania promocyjne: regionalne, krajowe i na obszarze EU;
 • Zarządzanie projektem.

Analiza terytorialna umożliwi opracowanie wspólnej metodologii rozwoju i zarządzania terenami zielonymi na pograniczach obszarów miejskich. W ramach projektu metodologia ta będzie testowana w czterech lokalizacjach, a wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu końcowego.


© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a