Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Rozpoczyna się kolejny projekt finansowany ze środków unijnych

Górnośląski Związek Metropolitalny rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu pn. „SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej” (ang. SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings). Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. (36 m-cy) i współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV C (tj. 1,5 mln euro z 1,9 mln euro - całkowitej wartości projektu).

W skład projektu wchodzi 10 instytucji z 10 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują: władze lokalne, metropolitalne, urzędy ds. energetyki i uczelnie wyższe. Są to:

  1. Florentine Energy Agency (Włochy) – koordynator projektu,
  2. City of Malmö (Szwecja),
  3. Local Energy Agency of the metropolitan district of Bordeaux and the Gironde Department (Francja),
  4. Cyprus Energy Agency (Cypr),
  5. Urban Centre - Brussels Energy Agency (Belgia),
  6. Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja),
  7. Barcelona Provincial Council (Hiszpania),
  8. Energy Agency of Vysocina (Czechy),
  9. Górnośląski Związek Metropolitalny (Polska),
  10. Cork County Council (Irlandia).

Górnośląski Związek Metropolitalny odpowiedzialny jest za realizację jednego z czterech elementów składowych projektu tj. promocja i rozpowszechnianie informacji nt. projektu

Projekt realizowany będzie w oparciu o wymianę informacji i doświadczeń wszystkich partnerów w zakresie racjonalizacji zużycia energii i promowania rozwiązań mających na celu zmniejszanie zużycia energii w budynkach pozostających w zasobach publicznych (podzielonych na 5 grup, tj.: budynki zabytkowe, socjalne, obiekty sportowe, szkoły i biura).

Głównym celem będzie próba zidentyfikowania i analizy dobrych praktyk związanych z efektywnością energetyczną w tego typu budynkach, tak aby można je było wykorzystać do opracowania strategii na poziomie lokalnym/regionalnym. Opracowany ma być m.in. wspólny podręcznik zawierający kompendium wiedzy na temat efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Przewidziane są także działania pilotowe prowadzone przez 5 partnerów, mające na celu sprawdzenie, czy też potwierdzenie skuteczności wybranych dobrych praktyk. Akcją pilotażową objętych będzie 5 różnych typów budynków.

Celami szczegółowymi projektu są:

-        promowanie teoretycznej wiedzy i praktycznego zastosowania inicjatyw dotyczących efektywności energetycznej, zarówno bezpośrednio w budynkach użyteczności publicznej, jak i poprzez podnoszenie wiedzy użytkowników końcowych,

-        informowanie i podnoszenie świadomości na temat efektywności energetycznej wśród decydentów, pracowników administracji publicznej i użytkowników budynków (np. objętych pomocą socjalną);

-        promowanie odpowiedzialnego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Przewiduje się, że w perspektywie długookresowej wyniki projektu przyczynią się do ograniczania zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, a co za tym idzie do uzyskania przez administrację publiczną wymiernych korzyści finansowych.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a