Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

PROJEKT SERPENTE GOŚCINNIE NA SEMINARIUM W ZABRZU

W dniu 29 listopada 2013 r. odbyło się trzecie seminarium w ramach projektu „Od paliw kopalnych do energii odnawialnej” realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Spotkanie było poświęcone energooszczędności w budynkach mieszkalnych. Uczestniczyli w nim przede wszystkim przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z Zabrza. Prezentowane były m.in. działania podjęte przez zabrzańskie spółdzielnie na rzecz zmniejszenia wydatków na energię i oszczędności z tego wynikające w skali roku, oraz inicjatywy i preferencje samorządu lokalnego adresowane do osób fizycznych, które mają zachęcać do  stosowania rozwiązań energooszczędnych w swoich domach i mieszkaniach.

Uzupełnieniem była prezentacja uczennicy liceum, która stworzyła makietę domu pasywnego w ramach szkolnego konkursu promującego energooszczędność.

W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy projektami oraz budowania szerokiego partnerstwa, gościem zaproszonym na seminarium była Bogna Gwoździewicz z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Zaprezentowała unijny projekt SERPENTE – jego założenia oraz dotychczas wykonany zakres prac. Tematyka obydwu projektów wzajemnie się uzupełnia, obejmując znaczną cześć zasobów budowlanych miasta.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a